Helaas heeft ons Bunkermuseum haar

deuren permanent moeten sluiten.

Wij danken eenieder die ons in welke vorm dan ook heeft gesteund.